ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

02/06/2020

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

 

Столична община Район „Люлин“ обявява класирането от първия етап на кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

Кандидати, които са подали документи за участие по първия етап на кампанията, но не са класирани в списъка за 2020 г., са одобрени за получаване на заявения отоплителен уред в следващия етап за 2021 г.

 

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 02.07.2020 г.) представя на посочените по-долу адреси технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: двуконтурен газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 02.07.2020 г.), представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

 

Техническият проект и техническата схема могат да се подават, както следва:


Район „Люлин“

За кв. „Филиповци: всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, на адрес: ул. „Братя Найденови“ № 14 (сградата на административния център).

 

Списък с класираните кандидати за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата – Пилотна фаза – 2020 г.

Списък с класираните кандидати за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата за 2021 г. (резервен списък към Пилотната фаза – 2020 г.)

malka_snimka: