ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение, че е издадена Заповед № РА50-542/23.07.2019 г. на Главния архитект на СО

27/08/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ СО-район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-542/23.07.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор по КККР 68134.4405.106, м. „кв. Филиповци“, СО - район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

kulturen_centur_logo: 0