ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СО - район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РА50-14/04.07.2019 г. на Главния архитект на район „Люлин“ за одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ

05/07/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ СО-район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РА50-14/04.07.2019г. на Главния архитект на СО-район „Люлин“ за разрешаване на изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ИПЗ) за УПИ I-187, кв. 28, м. „ж.к. Люлин-10 м.р.“, СО – район „Люлин“.

Копие от Заповедта и мотивираното предложение са изложени в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

 

kulturen_centur_logo: 0