ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СО - район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РА50-13/04.07.2019 г. на Главния архитект на район „Люлин“ за одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ

05/07/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ СО - район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РА50-13/04.07.2019 г. на Главния архитект на район „Люлин“ за одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ИПЗ) за УПИ I-306,307, квартал 14, местност „ж.к. Люлин – 9 м.р.“, СО - район „Люлин“.

Копие от Заповедта и проекта са изложени в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

 

kulturen_centur_logo: 0