ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Заповед №РЛН19-РД09-247/26.06.2019 г. на Кмета на район „Люлин“ – СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ПРРЗПЖК за м. „ж.к. Люлин – 1 м.р.“

02/07/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СО – район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед №РЛН19-РД09-247/26.06.2019 г. на Кмета на район „Люлин“ – СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ПРРЗПЖК за м. „ж.к. Люлин – 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“.

Проектът ще бъде представен на 10.07.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-2“, ул. „Стефана Клинчарова“ № 3. В същата зала ще се проведе и обществена дискусия по проекта на 30.07.2019 г. от 17:30 ч.

Писмените становища по проекта да се адресират до Кмета на район „Люлин“ и да се подават в срок до 17.00 ч. на 24.07.2019 г. включително, в деловодството на район „Люлин“ на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

kulturen_centur_logo: 0