ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СО - район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-361/14.05.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ

30/05/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ СО-район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-361/14.05.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват УПИ VII-59, УПИ VIII-60, УПИ IX-62 и УПИ X-63, ПИ с идентификатори по КККР 68134.4357.477 и 68134.4357.448, кв. 94, м. „ж.к. Люлин – 8 м.р.“, СО-район „Люлин“.

Копие от Заповедта и мотивираното предложение са изложени в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

kulturen_centur_logo: 0