ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СЪОБЩЕНИЕ

30/05/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на заповед СОА19-РД-91-752/30.05.2019 г. на Кмета на СО и във връзка с чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност, приета с ПМС №48/01.03.2012 г., на 02.06.2019 г., от 12:00 ч. ще бъде задействана изградената сиренно-оповестителна система за почитане паметта на Ботев и загиналите за свободата на България.

Уведомяваме ръководителите на детски и учебни заведения, на предприятия, обществени и частни организации, търговски обекти и други да набележат мерки за недопускане на стресови ситуации сред децата, подчинения им персонал, както и сред населението. Същите е необходимо да осигурят електрозахранване на обектите (училища и детски градини), които имат монтирани сирени.

 

malka_snimka: