ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ 2019

20/05/2019

На 20 май 2019 г. стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ на Столичната община.

Програмата има за цел облагородяването на зелени площи – общинска собственост, в междублокови пространства и локални градини. Проектите по програмата се осъществяват в активно сътрудничество между Столична община и гражданите и са насочени към обновяване на озеленяването, подмяна и/или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. Материалите и оборудването за тези дейности се предоставят безвъзмездно от Столична община на кандидатите с одобрени проекти.

Допустими кандидати по Програма „Зелена София” са всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.

Краен срок за подаване на проектните предложения - до 17:00 ч. на 20.06.2019 г. в деловодството на районната администрация на бул. „Захари Стоянов“ №15. 


Повече информация и образци на документи за кандидатстване можете да намерите на адрес https://www.sofia.bg//program-green-sofia-2019


kulturen_centur_logo: 0
malka_snimka: