ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-280/08.04.2019 г. на Главния архитект на СО

18/04/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 СО-район „Люлин“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-280/08.04.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват УПИ VI-108 „за общ. обсл.“ и УПИ VII „за детска градина“, кв. 5, ПИ с идентификатори 68134.4361.106, 68134.4361.107 и 68134.4361.511, м. „ж.к. Люлин – 4 м.р.“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.