ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-251/01.04.2019 г. на Главния архитект на СО

05/04/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СО-район „Люлин“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-251/01.04.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в кв. 31г, ПИ с идентификатори 68134.4358.253, 68134.4358.255, 68134.4358.259, 68134.4358.485, 68134.4358.486 и 68134.4358.487, м. „ж.к. Люлин – 9 м.р.“, СО-район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

 

kulturen_centur_logo: 0