ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед №РЛН19-РД09-155/08.04.2019 г. на Кмета на р-н „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР, ПР и ПП за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя.

08/04/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СО – район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед №РЛН19-РД09-155 от 08.04.2019 г. на Кмета на р-н „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР, ПР и ПП за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя.

На 16.04.2019 г. от 17.30 ч., в заседателната зала на Културен център „Люлин“ ще се проведе представяне на проекта, а обществена дискусията – на 14.05.2019 г., от 17:30 ч. на същото място.

Писмените становища по проекта да се адресират до Кмета на район „Люлин“ и да се подават в срок до 17:00 часа на 08.05.2019 г. включително, в деловодството на район „Люлин“ на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

     

kulturen_centur_logo: 0