ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед №РА50-136/26.02.2019 г. на Главния архитект на СО

29/03/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СО-район „Люлин“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-136/26.02.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват УПИ VI „за магазин“, УПИ V-93 „за КОО“ и УПИ I „за жил. стр., ТП и озеленяване“ /ПИ с идентификатори 68134.4360.299, 68134.4360.300 и 68134.4360.627/, кв. 9, м. „ж.к. Люлин – 7 м.р.“, СО-район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

kulturen_centur_logo: 0