ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед №РА50-200/15.03.2019 г. на Главния архитект на СО

18/03/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СО - район „Люлин“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-200/15.03.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват УПИ II-1754 от кв. 6 и УПИ IX-1754 от кв. 4, ПИ с идентификатори 68134.4355.2543 и 68134.4355.2933, м. „СПЗ Модерно предградие – Обеля“, СО-район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.