ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Започнаха строително-монтажните работи по проект „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи м. „Бул. Сливница”

26/02/2019

На 26.02.2019 г. на територията на район „Люлин”, местност „бул. „Сливница“, започнаха строително-монтажните работи по проект „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи м. „Бул. Сливница” в участъка между „Луи Пастьор” и ул. „Минск”, район „Люлин” – III етап, I-ви подетап и II-ри подетап”. За проекта е спечелена безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) със съфинансиране от бюджета на Столична община. Това е трети етап по изграждането на ВиК мрежи на м „бул. „Сливница“.

Целта на проекта е изграждането на нова канализационна мрежа, която да транспортира отпадъчните води, формирани в част от територията на гр. София, разположена в м. „бул. „Сливница“, район „Люлин” и реконструкцията на вече съществуващата водопроводна мрежа. Общата дължина на канализационните клонове е 3450 м, а дължината на водопроводните клонове е 1350 м. Обхватът на проекта е с граници: на север – „бул. „Сливница“, на изток – бул. „Луи Пастьор“, на юг – ул. „Крим“ и на запад – ул. „Минск“.

Проектът обхваща бул. „Сливница“, ул. „Цветница”, ул. „Череша”, ул. „Иван Бойчев”, ул. „Илия Цанов“, ул. „Ветрен”, ул. „Тодор Влайков”, ул. „Беравица” и ул. „Партений Зографски”.

Срокът за изпълнение на проекта е 101 календарни дни, като ремонтните дейности по бул. „Сливница” ще продължат 36 календарни дни, по предварително изготвен график.

Във връзка гореизложеното Ви информираме, че строително-монтажните работи ще създадат временни неудобства на живущите в този район, като частични спирания на водата и затруднено преминаване през част от улиците. Въвежда се временна организация на движението, която включва:

• ограничение на движението по бул. „Сливница“, посока Сточна гара, в една лента;
• преместване на автобусна спирка „Читалище Св. Кирил и Методий“ (№0512), която обслужва автобусни линии №82, №108 и №309, в участъка между ул. „Минск“ и ул. „Бръшлянска низина“;
• временно преместване на пешеходния светофар на кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Ветрен“.

СО – район „Люлин се извинява предварително за причиненото неудобство и апелира гражданите да проявят необходимото разбиране и търпение.

malka_snimka: