ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Район „Люлин“ – СО съобщава, че е издадена Заповед № РА50-162/06.03.2019 г. на Главния архитект на СО

12/03/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-162/06.03.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатори 68134.4397.948 и 68134.4397.949, м. „кв. Филиповци“, СО - район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

kulturen_centur_logo: 0