ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Заповед № РА50-84/07.02.2019 г. на Главния архитект на Столична община

22/02/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-84/07.02.2019 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват УПИ VI-10 „за магазини, офиси и ПГ“, ПИ с идентификатор 68134.4361.437, кв. 43, м. „ж.к. Люлин-3 м.р.“, СО - район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

kulturen_centur_logo: 0