Обявления

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед № РА50-981/18.12.2018 г. на Главния архитект на СО

15/01/2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-981/18.12.2018 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП-ИПР план-извадка за УПИ VI-1363 „за КОО“ и УПИ IX-1362 „за КОО“, кв. 18, м. „ж.к. Люлин 6 м.р.“, /ПИ с идентификатор 68134.4360.611/, СО - район „Люлин“.

Копие от Заповедта е изложено в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

 

kulturen_centur_logo: 0