ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СО - район "Люлин" обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем

29/11/2018

О Б Я В А

 

СО-район „Люлин”, на основание чл.46, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  чл.31, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с т.5 от Заповед №СОА18-РД09-1107/15.10.2018г. на Кмета на Столична община и Заповед №РЛН18-РД09-665/29.11.2018г. на Кмета на СО-район „Люлин“, обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост с предназначение за склад и магазин, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 68134.4359.210.21.70 с площ 191.68 кв.м., находящ се в жк.“Люлин-10 м.р.“, бл.143, етаж 1, обект 1.

Начална конкурсна цена – 508.0  лв./ без ДДС (2.65 лв./кв.м.)

        Специфично конкурсно условие – за склад и магазин

 

         Място за закупуване на конкурсната документация - район„Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

        Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 29.11.2018 г. до 17.00 ч. на 13.12.2018г. в „Център за информация и услуги“ на СО - район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов“ №15.

        Дата за провеждане на конкурса на 14.12.2018г. от 10.00 часа в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, бл.327, вх.В, ет.4.

Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. с ДДС.

Гаранция за участие - 300,00 лева.

        Адрес и телефон на организатора гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234/286/

 

kulturen_centur_logo: 0