Обявления

Принтирай

Район „Люлин“ – СО съобщава, че е издадена Заповед № РА50-833/25.10.2018 г. на Главния архитект на СО

27/11/2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-833/25.10.2018 г. на Главния архитект на СО за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП-ИПРЗ в обхват УПИ X-639-„за бензиностанция, газостанция, общ. сграда, паркинг и автомивка“ и УПИ VIII-1701-„за ЖС и ОО“, кв. 53, м. „ж.к. Люлин – 2 м.р.“, в административните граници на район „Люлин“ – СО.

Копие от Заповедта и мотивираното предложение са изложени в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

 

kulturen_centur_logo: 0