ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед №РЛН18-РА50-18/09.11.2018 г. на Главния архитект на район "Люлин"

15/11/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Район „Люлин“ – СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН18-РА50-18/09.11.2018 г. на Главния архитект на район „Люлин”, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхвата на УПИ V-177,  УПИ VI-178 и УПИ VII – 179, а по одобрената кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 68134.4358.428, 68134.4358.429 и 68134.4358.179, кв. 14, м. „ж.к. „Люлин” – 9 м.р.”.

Заповедта е изложена в сградата на район „Люлин“ – СО, на адрес бул. „Захари Стоянов“ № 15.

kulturen_centur_logo: 0