Обявления

Принтирай

Съобщение за изработен проект за ПУП – ИПРЗ

01/08/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Столична община – район „Люлин“ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ V-302,303 „за КОО“, кв. 20, м. „ж.к. Люлин – 8 м.р.“, район „Люлин“ – СО.

       Планът е изложен в сградата на район „Люлин“ – СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, отдел „УТКС“, ет. 5, ап. 14, стая 34.

 

kulturen_centur_logo: 0