Обявления

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед № РЛН18-РД09-472 от 31.07.2018г. на Кмета на район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане

01/08/2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Район „Люлин“-СО съобщава, че е издадена Заповед № РЛН18-РД09-472 от 31.07.2018г. на Кмета на район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на изработен проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ V-302,303 „за КОО“, кв. 20, м. „ж.к. Люлин – 8 м.р.“, район „Люлин“-СО.

На дата 13.08.2018г. от 17:00ч. ще се проведе обществено представяне на проекта в заседателната зала на район „Люлин“-СО на адрес: гр.София, ж.к. „Люлин-3м.р.“, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Писмените становища по проекта да се адресират до кмета на район “Люлин” и да се подават в срок до дата 17.00ч. на 27.08.2018г. включително в деловодството на район „Люлин“ – гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Обществената дискусия ще се проведе на 11.09.2018г. от 17:00ч. в заседателната зала на район „Люлин“-СО на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-3м.р.“, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

           

kulturen_centur_logo: 0