Обявления

Принтирай

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс „Столово хранене - за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район "Люлин"

23/07/2018

 

О Б Я В А

 

         СО-район „Люлин”, на основание  чл.46, ал.1, т.12  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с  чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост,  Решение №256/14.05.2015г. на СОС по протокол 81, т.7 от дневния ред, Заповед №СОА18-РД09-695/13.07..2018г. на Кмета на Столична община  и Заповед №РЛН18-РД09-448/18.07.2018г. на Кмета на СО- район „Люлин“, обявява конкурс „Столово хранене - за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища  на територията на район "Люлин", за срок от 5 (пет) календарни години по обособени  позиции, както следва:

 

I. За 137 СУ „Ангел Кънчев“ – в част от сгради публична общинска собственост, АОС №8733/2014г. , гр.София, жк.“Люлин-1 м.р.“, бул.“Сливница“ №135  представляващи:

 

1.1.Ученически стол с площ 159 кв.м.

1.2.Ученически бюфет с площ 26 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 101,01 лв. без вкл. ДДС  за двете помещения с обща площ 185 кв.м.

 

II. За 96 СУ „Л.Н.Толстой“ – в част от сгради публична общинска собственост, АОС №8744 от 28.04.2014г., гр.София, жк.“Люлин-4 м.р.“, ул.“Никола Беловеждов“ №1 предсавляващи:

 

1.1.Ученически стол с площ 498.4 кв.м.,

1.2.Ученически бюфет с площ 57.6 кв.м.,

Начална конкурсна месечна наемна цена 315,17 лв. без вкл. ДДС  за двете помещения с обща площ 556 кв.м.

 

1.3. Ученически бюфет с площ 34 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 20,27 лв. без вкл. ДДС 

 

III.За 97 СУ „Братя Миладинови“ – в част от сгради публична общинска собственост, АОС №8740 от 28.04. гр.София, жк.“Люлин-5 м.р.“, ул.“Кап.Иван Златев“  представляващи:

 

1.1.Ученически стол с площ 364 кв.м.

1.2.Ученически бюфет с площ 30 кв.м.,

Начална конкурсна месечна наемна цена 223,34 лв. без вкл. ДДС  за двете помещения с обща площ 394 кв.м.

 

IV.За 79 СУ „Индира Ганди“- – гр.София, жк.“Люлин-7 м.р.“, ул.“Полк.Стоян Топузов“№60 представляващи:

 

1.1.Ученически стол с площ 359 кв.м

1.2.Ученически бюфет с площ 37 кв.м

 

Начална конкурсна месечна наемна цена 224,47 лв. без вкл. ДДС  за двете помещения с обща площ 396 кв.м.

 

         Място на закупуване на конкурсната документация - район„Люлин”, бул.”Захари   Стоянов”, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

         Срок на подаване на офертите, считано от 23.07.2018г. до 17.00ч. на 22.08.2018г. в „Център за информация и услуги“ на СО - район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов“ №15.

        Дата за провеждане на конкурса на 23.08.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“.

Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. с ДДС.

Гаранция за участие за всяка  една от позициите - 200,00 лева.

        Адрес и телефон на организатора гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02 92 37 234/286/

 

kulturen_centur_logo: 0