Читалища и библиотеки

Читалище КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ  1979

Адрес: София 1336, ж.к. Люлин 3, ул. Матей Преображенски № 11

Златоела Новкова - секретар

Телефон: 028244973; 0886408860; факс: 028244973; e-mail: chit_kv@abv.bg

 

Читалище ПЛАМЪК 1984

Aдрес: София 1324, жк. Люлин 7, бл. 712 вх. В, ет. 1

Мария Читакова - секретар

Tелефон: 028261404; 0885397190;

e-mail: plamak84@mail.bg

 

Читалище ПРОСВЕТА 1925

Aдрес: София 1390, кв. "Филиповци", ул."3-ти март" 58

Виолина Атанасова - секретар

Tелефон: 029250087; 0888905407;

e-mail: prosveta1925@abv.bg

 

Читалище РОМА 1956

Aдрес: София 1390, кв. "Филиповци"

Мирослав Колев - председател

Tелефон: 029252413; 0884456435

 

Столична библиотека - филиал Люлин"

Адрес: Люлин 3, бл.330 – бл.331

Телефони: 02/8255339