Образование, култура и спорт

Информация за детските ясли, детските градини, детските кухни, училицата, читалищата, спортните терени на територията на район „Люлин”