Други

РД на НАП София-град; Офис „Люлин” 

Адрес: гр. София, жк. „Люлин” 3, бул. „Захари Стоянов” № 15 

Телефон: 02/921 17 28,

                 02/ 921 17 65

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – изнесен офис


Адрес: гр. София, ж.к „Люлин” 3, бул. „Захари Стоянов” № 15, гише №1


Работно време: 

Понеделник – 09:00 – 11:00 ч

Вторник – 14:30 – 16:30 ч.

Сряда – 09:00 – 11:00 ч.

Четвъртък – 14:30 – 16:30 ч.

Петък – 09:00 – 11:00 ч.


Телефон: 02/92 37 246


Срок за изработване на скица или схема – 1 месец 

Бързи услуги се извършват на следните адреси: гр. София, кв. „Павлово”, ул. „Мусала” №1, АГКК; гр. София, ул. „Сердика” №5, НАГ; гр. София, ул. „Кракра” №3, зала „Лиляна Димитрова.


 

Географска информационна система (ГИС), офис „Люлин”

 

Адрес: гр. София, жк. „Люлин 3”, бул. „Захари Стоянов” 15, гише №5


Телефон: 02/92 37 290

 

Работно време:
Понеделник – Петък
08:30 – 17:00 ч.