Други

Дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси” – отдел Люлин 

Адрес: ж.к. Люлин 1, ул. 113 № 1, до бл. 021

Началник отдел – Крум Лалов

email: DPAMDT_LULIN@ABV.BG 

КАСОВ САЛОН – 02/ 904 12 43; 02/ 904 12 44

АДМИНИСТРАТИВЕН САЛОН – 02/ 904 12 47


РД на НАП София-град; Офис Люлин 

Бул. “Захари Стоянов” № 15 
Тел. 029211722, 029211739

 

Столичен инспекторат, Районен инспекторат – Люлин, 

Бул. "Джавахарлал Неру", бл. 706, вх. Б
Телефон: 029251581

 

Пазари „Люлин” ЕАД 
Веселка Симеонова 
Ул.”Петър Бонев” № 4 
Тел. 029251416