Други

РД на НАП София-град; Офис Люлин 

Бул. “Захари Стоянов” № 15 
Тел. 029211722, 029211739


Пазари „Люлин” ЕАД 

Веселка Симеонова 
Ул.”Петър Бонев” № 4 
Тел. 029251416