Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” – ОТДЕЛ „ЛЮЛИН”  


АДРЕС:
ж.к. Люлин 1, ул. 113 № 1, до бл. 021


ТЕЛЕФОНИ: 

02/ 904 12 43; 02/ 904 12 44 – касов салон

 02/ 904 12 47 – административен салон 


Е-MAIL: 

dpamdt_lulin@abv.bg 


НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: 

Крум Лалов

 

БАНКОВA СМЕТКA: 

ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF

 IBAN за приходи BG 68 SOMB 9130 84 011364 44

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


 КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: 

*Попълва се задължително в реквизит Вид плащане на платежния документ, според вида на прихода:

  

Код за вид плащане

Основание за плащане

442100

Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането

442200

Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането

442300

Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането

442400

Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането

442500

Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин, наказателни лихви за просрочия на вземането

442800

Туристически данък

443400

Други данъци

448013

Такса за притежаване на куче

448090

Други общински такси

441400

Окончателен годишен патентен данък

448007

Такси за административни услуги

446500

Плащане на глоби

 За още информация посетете 

https://www.sofia.bg/budget-economics-taxes