Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” – ОТДЕЛ „ЛЮЛИН”  


АДРЕС:
ж.к. Люлин 1, ул. 113 № 1, до бл. 021


ТЕЛЕФОНИ: 

02/ 904 12 43; 02/ 904 12 44 – касов салон

 02/ 904 12 47 – административен салон 


Е-MAIL: 

dpamdt_lulin@abv.bg 


НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: 

Крум Лалов


За повече информация посетете 
https://www.sofia.bg/budget-economics-taxes