Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

Необходими документи: 

Искане свободен текст, документ за собственост, строителни книжа

Цена:

40 лв. 

Срок за изпълнение:

7 дни