Добре дошли на сайта на район „Люлин”


Администрацията на район “Люлин”  Ви поздравява по случай предстоящите великденски празници, с пожелание за здраве и благополучие! 

Нека Великден донесе много сила, доброта и светлина!УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент, насрочени за 25.05.2014 г., определени с Указ №  54 от 20.03.2014 г. на Президента на Република България, ДВ.бр.26 от 21.03.2014 г., в изпълнение на т. 29 от Календарния план за организационно-техническите задачите на общинската администрация на Столична община и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Ви уведомявам, че на 17.04.2014 г. от 09:00 часа в заседателната зала на СО – Район „Люлин”, ще се проведат консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, партиите и коалициите в ЕП за изготвяне на предложения за назначаване на съставите на СИК и подвижни  СИК.

 

 

 

      

 

 

 

 • pic2

  Новина 6

 • pic1

  Новина 1

 • pic2

  Новина 2

 • pic2

  Новина 3

 • pic2

  Новина 4

 • pic2

  Новина 5

 

 

            Комплексът „Люлин“ е жилищен квартал на град София, кръстен на едноименната планина Люлин. Включен е като административен район „Люлин“ на Столичната община. Люлин е най-големият жилищен комплекс (комплекс с жилищни блокове) в България.  По официални данни за 2013-та година жителите му са 123 969.

Разположение

            Люлин е разположен в северозападната част на София. Западно от квартала се намират околовръстен път и кв. Филиповци. Северно от комплекса е разположен булевард „Сливница“ (бивш „Вълчо Иванов“, наричан още в Люлинската си част бул. „Европа“, а преди това „Баба Парашкева“). На североизток от квартала, отвъд бул. „Европа“ е кв. „Модерно предградие“. На югоизток се намират Западен парк - един от няколкото големи градски паркове в София и вилна зона "Смърдана".

 

                           

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Съгласно чл.3, ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс, един от критериите за включване на лицата в избирателните списъци е да са живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз. Ако срокът за уседналост не е спазен, гражданите с настоящ адрес в страна извън Европейския съюз ще бъдат включени в списъка на заличените лица.

При извършване на проверка за настоящи адреси на лицата вписани в регистъра за население на район „Люлин”, се установи, че има лица с последно заявен настоящ адрес в чужбина, който е възможно вече да не e актуален.

В случай, че попадате в кръга на посочените лица и желаете да заявите настоящ адрес на територията на район „Люлин” моля, да посетите районната администрация в удобно за Вас време в часовете от 8.30 до 17.00 часа, служба ЕСГРАОН и да попълните адресна карта за избраният от Вас настоящ адрес в срок до 25.02.2014 г.

Съгласно гореизложеното, следва да имате предвид разпоредбите на чл.92 ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за гражданската регистрация, като представите в общинската администрация по нов настоящ адрес изискващите се документи ( документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка).

 

 

М. МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА СО РАЙОН “ЛЮЛИН”